Medical Recruitment

No valodu skolas līdz personāla atlases aģentūrai

Mēs piedāvājam:
- medicīnas darbinieku iekārtošanu darbā;
- valodu kursus ar medicīnisko ievirzi;
- aprobācijas procesa vadību darba atļaujas saņemšanai Vācijā;
- sagatavošanu valodas eksāmenam Vācijā.Papildus tam, ka ir iespējams piedalīties kādā no mūsu valodu kursiem vai 
rezervēt citus pakalpojumus, tagad medicīnas profesionāļi var arī pieteikties 
par bezmaksas stipendiju.Izvēlētajiem kandidātiem
tiks nodrošinātas vācu 
valodas nodarbības, un viņi būs sagatavoti
valodas pārbaudījumam Vācijā. 
Šī procesa laikā tiks organizēti viesu apmeklējumi Vācijā,
lai atrastu nākamo 
darba devēju. Visas izmaksas, kas radīsies šajā procesā, ieskaitot izdevumus 
par pieteikšanās maksu, lidojumiem un izmitināšanu Vācijā, segs Gussen Language.

Stipendijai var pieteikties visi ārsti, rezidenti un 9. semestra medicīnas studenti, 
kuriem ir vācu valodas zināšanas B1 līmenī un kas ir Eiropas Savienības pilsoņi.

Pieteikšanās stipendijām un valodas kursiem ārstiem

Gussen Language ir oficiāls Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras biedrs

 .